Utvalg av kandidater

Search prosessen er å finne fram til de beste kandidatene. Vi benytter en rekke kilder til dette, med vår egen Talentpool database med kvalitetsikrede kandidater har vi ett godt utgangspunkt for arbeidet. 

  • Søk i databaser, både i vår egen Talenpool og eksterne databaser. Fra Telentpool databasen kan vi søke etter aktuelle kandidater blant over 1000 håndplukkede og forhåndskvalifiserte spesialister.
  • Vårt eget nettverk, vi er i daglige kontakt med en rekke mennesker hver dag, og vi bearbeider vårt nettverk kontinuerlig med tanke på å finne fram til de beste kandidatene for ledige stillinger.
  • Vi bruker våre egne research resursser som leter høyt og lavt i egne nettverk, følger tips og referanser og gjør aktiv "head-hunting"

Forslag til aktuelle kandidater

Kandidater som ikke allerede er i vår Talentpool må så igjennom tester for å verifisere det tekniske nivået, resultatet av testene verifiserer det tekniske nivået.

Som en del av denne prosessen verifiserer vi CV som er sendt inn, kontrollerer referanser, sertifiseringer og akademiske underlag. 

Resultatet av denne prosessen er en liste med aktuelle kandidater.

For å bedre forståelsen av resultatet utarbeider vi tilslutt en matrise der kandidatene vurderes inbyrdes basert på resultatene av våre undersøkelser.

Tilbake til Rekrutteringsmodellen