God rekruttering

Vi håndplukker ansatte for deg, vi rekrutterer til dine IT prosjekter og vi leverer IT prosjekter som "turn-key" løsninger (outsourcing) til fast pris.
 

Vi håndplukker ansatte for deg, vi rekrutterer til dine IT prosjekter og vi leverer IT prosjekter som "turn-key" løsninger (outsourcing) til fast pris.
 
 Vi leverer resultater.

Vi rekrutterer målrettet og vår rekrutteringsmodell er resultatet av mange års systematisk arbeide med rekruttering. Modellen beviser sin styrke igjen og igjen. Dette gjelder enten vi rekrutterer personell for fast ansettelse hos deg eller vi skaffer ekstra personell for dine prosjekter.

Riktig person på rett sted.

De faglige kvalifikasjonene og erfaring er meget viktig i rekrutteringsprosessen. Vi legger imidlertid også stor vekt på at kandidaten skal finne seg vel til rette i sin nye jobb. Ingen er tjent med at en godt kvalifisert kandidat slutter etter kort tid fordi han ikke trives.
 
 Derfor tar vi med sosiale egenskaper og ser på arbeidsmiljøet slik at vi også kan kvalifisere kandidaten som en mulig ny medarbeider med alle egenskapene som skal til for å lykkes i den nye jobben.

 Riktig bemanning for dine prosjekter

Vi bemanner prosjekter med ekstra hender. Vår modell for prosjektbemanning gir deg forutsigbarhet, vi kan skalere opp og ned med 14 dagers varsel. Alle våre kandidater er kvalitetsikret og har erfaring innenfor følgende fagfelt:
 
   IBM Tivoli Storage Manager
   IBM Tivoli TIM/TAM
   IBM Lotus Notes
   IBM Websphere
   SAP
   OpenSource
 
 
 Vi gjennomfører prosjektet
 
 Vi kan også gjennomføre dine prosjekter for deg med våre egne prosjektledere og våre konsulenter. Vi utarbeider kravspesifikasjoner sammen og gir deg ett fastpris tilbud på jobben som skal gjøres. Vår kravspesifikasjon er detaljert og vi styrer prosjektene etter denne. Dermed unngår du overraskelser underveis i prosjeket.
 
 Vår gjennomføring skjer innenfor budsjett og tidsrammer. Bestandig! Vårt datterselskap i Ukraina tar hånd om dine prosjekter med norsk prosjektleder på plass. Vi har vært lenge i Ukraina og kjenner landet og kulturen.