Etablere samarbeide

Den første fasen i rekrutteringsprosessen er å bli kjent med hverandre. Når vi skal arbeide tett sammen med rekruttering over en lengre periode er det av stor betydning for resultatet at vi kjenner hverandre godt. Vi setter opp rammene for prosjektet sammen, det gjør det enklere å drive prosjektet fremover når vi begge er kjent med hva som skal skje og hvem som gjør hva. Dermed får vi fart på rekrutteringsprosessen og kvaliteten på resultatet heves betraktelig.

For å sikre en god start trekker vi opp prosjektrammene sammen, blant annet utarbeider vi

  • Prosjekt omfang og tidsrammer
  • Deltakere i rekrutteringsprosjektet
  • Liste over ledig(e) stillinger
  • Profil og kompetanse nivå på de stillinger som skal besettes  
  • Legger opp standarden for hvordan kandidatene skal vurderes
  • Arbeidsunderlag  for jobbintervju  
  • Standard for vurdering av intervju resultater 
  • Hvordan det endelige resultatet skal vurderes

Igjennom denne prosessen blir vi godt kjent med hverandre, og dette vil igjen være med på å sikre et best mulig resultat av rekrutteringsarbeidet.

Tilbake til Rekrutteringsmodellen