Avslutte rekrutteringsprosessen

LIke viktig som starten på en rekrutteringsprosess er hvordan den avsluttes. Derfor gjennomfører vi i Cloud Consulting egne prosesser for å avslutte rekrutteringen på en struktrert måte. Først når kandidaten starter opp i sin nye jobb, kan vi avslutte rekrutteringsprosessen.

Igjennom oppfølging av kandidaten i perioden frem til vedkommende starter opp i sin nye jobb.

Vi er tilgjenglig for kandidaten når spørsmål kommer opp, og vi ser gjerne at kandidaten tar kontakt i denne perioden.

Underveis i denne fasen har vi en regelmessig kommunikasjon med oppdragsiver og dette sikrer at det er en topp motivert ny medarbeider som stiller på jobben den første dagen.

Denne fasen kan benyttes aktivt til å forberede den nyansatte på de nye oppgavene som venter og Cloud Consulting kan ta en aktiv rolle i dette arbeidet.

Når kandidaten er vel på plass, så evaluerer oppdragsiver og Cloud Consulting prosessen sammen og utarbeider en rapport som avslutter prosjektet.

Erfaringene i dokumentet er til stor hjelp neste gang vi gjennomfører en rekrutteringsprosess sammen.

Vi ser fram til et samarbeide med deg.