Ansettelse

Når listen over aktuelle kandidater er klar, starter prosessen fram til ansettelse. Prosessen er nøye beskrevet og kvalitetskrav er definert.

Forberedelse for intervjurunden

I intervjuene som skal gjennomføres, er det ikke bare kandidaten som skal presentere seg. Også kunden skal presenteres som et attraktivt valg for kandidaten og vi forbereder presentasjonen av kunden. Under search og utvelgelses prosessene blir kandidatene spurt om hva som kan få dem til å skifte arbeidsgiver, og disse momentene blir omyggelig tatt vare på. Endel av forberedelsen til intervjuene er arbeidet med å legge opp argumentasjon for å komme momentene i møte.

På samme måte har vi en runde med kandidatene i forkant av intervjuet for å gå igjennom oppdragivers krav og sikre at kandidaten fremdeles er aktuell for et jobbskifte.

recruiting_steps_300px

Intervju

Intervjuene gjennomføres etter en fast agenda, slik at alle resultater av intervjuene er direkte sammenlignbare. En god prosess gir resultater og dette gjelder også for kandidatenes vilje til å skifte arbeidsgiver.

Når den 1st intervju runden er avsluttet, utarbeider vi sammen en shortliste basert på intervjuresultatene. Basert på denne listen gjennomfører vi så runde 2, listen legges høyere og budskap og spørsmål spisses.

En 3dj runde gjennomføres, skulle det ikke være kandidater som peker seg ut i 2dre runde.

Underveis i intervjurundene tar vi kontakt med kandidater som ikke lenger er aktuelle og gir dem tilbakemelding på resultatet av intervjuene.

Når en kandidat eller helst 2 peker seg klart ut, er det tilbudet som skal forhandles. Også i denne prosessen spiller Cloud Consulting en aktiv rolle. Når kontrakten er signert og kandidaten er klar for ny jobb, følger vi opp kandidaten igjennom oppsigelsesprosessen og støtter der det er nødvendig.

En mulig reaksjon fra tidligere arbeidsgiver, kan være å gi et mottilbud for å beholde vedkommende. Cloud Consulting følger opp kandidaten og skulle det komme et mottilbud så guider vi kandidaten igjennom dette også. 

Tilbake til rekrutteringsmodellen