Rekruttering

Vårt mål er å presentere kandidater som vil lykkes hos våre oppdragsgivere. Hvert oppdrag startes med en analyse av organisasjonen som gir en god forståelse for mål, strategi, utfordringer og suksesskriteria.

Vi rekrutterer målrettet og vår rekrutteringsmodell er resultatet av mange års systematisk arbeide med rekruttering.Modellen beviser sin styrke igjen og igjen. Dette gjelder enten vi rekrutterer personell for fast ansettelse hos deg eller vi skaffer ekstra personell for dine prosjekter.Med vår rekrutteringsprosess tar vi ansvar for resultatet for våre kunder.