Robinson Fruit Harvest

Pulse Communication ønsket et spill i forbindelse med en skandinavisk kampanje for kunde. Pulse Communication leverte konsept og design, Løsningen ble programmert av Cloud Consulting.

Design: Pulse Communication
Programmering: Cloud Consulting
Teknisk plattform: Flash med open source backend for administrasjon, Linux, MySQL