Opplysningen 1881

Opplysningen er Norges fremste formidler av person- og bedriftsinformasjon. I mer enn 130 år har de levert opplysninger om telefonnummer, navn og adresser.

”Cloud Consulting har siden Q4 2008 bistått Carrot Communications AS med  utvikling av nye versjoner av statistikkrapporter knyttet til vårt ASP driftsmiljø. Dette er en bedriftskritisk del av våre systemer som vil bli benyttet mot alle våre kunder av Callcenter og SMS løsninger. Det har vært en viktig del av en større lansering som er planlagt i drift ila Q2 2009. Samarbeidet har fungert veldig bra, med dialog mot norsk prosjektleder som har tatt videre dialog mot utviklerene. Det har ikke vært noen problem med språkbarrierer og leveransen har holdt et godt teknisk nivå. Leveransene har skjedd innenfor de definerte tidsrammer og innenfor budsjett.”

Prosjektleder Sven Ståle Osa, Opplysningen 1881

Spesifikasjoner: Opplysningen 1881
Programmering: Cloud Consulting
Teknisk plattform: Crystal Reports, MsSQL