HP Composite

Med websidene til HP Composite ble Cloud Consultling gitt nye oppgaver. Mange av tekstene på sidene er skrevet av Cloud Consultling, som for første gang tok på seg et webredaktør ansvar i tillegg til ansvaret for det tekniske.

Design: Langholm Design
Programmering: Cloud Consulting
Teknisk plattform: EZ publish, Linux, MySQL