IT Outstaffing med Cloud Consulting

En rekke oppgaver som idag løses med eget personell, kan med fordel flyttes ut av huset. Outstaffing er ett konsept som blir stadig mer populært, og med bakgrunn i vår Talent Pool database, gir vi våre kunder nye valg og nye muligheter.

En Outstaffingsavtale med Cloud Consulting gir deg tilgang på resursser du trenger uten at du endrer antall hoder i den interne staben.

En rekke oppgaver som idag løses med eget personell, kan med fordel flyttes ut av huset. Outstaffing er ett konsept som blir stadig mer populært, og med bakgrunn i vår Talent Pool database, gir vi våre kunder nye valg og nye muligheter.En Outstaffingsavtale med Cloud Consulting gir deg tilgang på resursser du trenger uten at du endrer antall hoder i den interne staben.

Cloud Consulting tar arbeidsgiveransvaret og oppgavene den ansatte løser er dine oppgaver. Cloud Consulting er ansvarlig for administrasjon av vedkommende og sørger for at alle pålegg og krav fra de lokale myndigheter er oppfylt.

Som ett profesjonelt outstaffing selskap er Cloud Consulting den juridiske arbeidsgiver og vi tar hånd om følgende oppgaver:

 • Organisere arbeidsplass med nødvendig datautstyr og internett forbindelser
 • Registere den ansatt i lønnssystemet og formalisere den ansattes arbeidsforhold
 • Administrere lønn og sosiale kostnader, lønn ved sykdom, feriepenger, reiseregninger osv.
 • Beregning av skatt og andre avgifter og overføre disse I henhold til de regler fastsatt av de lokale myndighetene
 • Holde orden på dokumentasjon om arbeidsforholdet i henhold til regler
 • Administrere timelister
 • Oppdatere fraværs statestikk, avspasseringsoversikter, ferielister og annet papirarbeide
 • Oppdatere pålagt og frivillig sykeforsikring
 • Åpne lokal bankkonto for den ansatte for overføring av lønn

Outstaffing med Cloud Consulting fjerner rekrutteringskostnadene

En outstaffingsavtale med Cloud Consulting sikrer at de oppgavene som skal løses igjennom Outstaffing blir ivaretatt. Vi arbeider hardt med rekruttering Ukraina og har til enhver tid kandidater i vår Talent Pool datbase med forskjellig kompetanse og erfaring. Vi plukker ut aktuelle kandidater som er tilpasset oppdragsgivers oppgave profile og sammen velger vi ut den som skal ansettes for å løse oppgavene.

En kandidat fra oss har gått igjennom en omfattende prosess, der vi ved siden av flere intervjuer og de vanlige prosessene innenfor rekruttering også

 • Verifiserer referanser igjennom vårt eget nettverk
 • Verifiserer akademiske dokumenter igjennom vårt eget nettverk
 • Gjennomfører egenutviklede tester for å sikre teknisk nivå
 • Gjennomfører egne språkttester, både faglig og sosialt nivå testes ut
 • Analyse av praktiske holdninger til service og problemløsningsmetodikk
 • Våre kandidater holder det nivået de skal, og også i overlapp situasjoner vil vi sikre at nivået og holdningene til oppgavene som skal løses er på plass.

Outstaffing med Cloud Consulting gir følgende fordeler og muligheter:

 • Kostnadene reduseres og flyttes fra lønn til anskaffelse av tjenester
 • Det er mulig med ytterligere kutt i kostnader, rekruttering og ansatte i HR Avdelingen for å nevne 2
 • Kunden beholder kontrollen med det arbeidet som gjøres med reduserte overhead kostnader.
 • Betaling av lønn, offentlige avgifter mm til rett tid
 • Redusere eller fjerne helt kostnader forbundet med avslutning av prosjekter

Samarbeide er mer en Outstaffing

Med bakgrunn i vår Talent Pool database, så kan vi for våre Outstaffing kunder også forestå prosjektbemanning. Ved store eller små prosjekter kan vi få tak i de beste av de beste med sertifiseringer fra A til Å, som kan delta i prosjektene dine. De kan arbeide hos deg eller oppgavene løses lokalt hos oss. Vi tar arbeidsgiver ansvaret og sørger for nødvendig visum og øvrige dokumenter i forhold til norske myndigheter i de tilfeller der vedkommende skal arbeide i prosjektet i Norge.

Ett samarbeide med Cloud Consulting setter deg istand til å løse en rekke oppgaver på nye måter, redusere kostnader og øke kvaliteten.