Ekstra hender i prosjeket ditt

Trenger du utvikler kapasitet for en kortere eller lengre periode? Er det spesielle oppgaver som skal løses, men du får ikke tak i spesialisten?

Da kan løsningen være å engasjere en av våre spesialister for oppdraget. Vi har tilgjengelig spesialister innen de fleste disipliner og fagområder og alle som en er vant til å arbeide med oppdragsgiver over internet. Med Cloud Consulting i ryggen kan du sikre deg den rette spesialisten ved behov. Vedkommende er tilgjengelig og kan være igang med arbeide for deg på svært kort tid. I enkelte tilfelle kan dette skje nesten over natten.

Et samarbeide med Cloud Consulting gir deg alle de gode kortene på hånden. Vi gir deg fleksibiliteten du bør forvente av en samarbeidspartner. Vi har fokus på frihet til at du skal velge den modellen som passer for deg. Det er mulig å starte i det små og så bygge engasjementet trinnvis ut etterhvert som du ser at behovene øker eller endrer seg.

Et samarbeide med Cloud Consulting gir deg friheten til å treffe egne valg basert på egen situasjon og forutsetning. Valgfriheten og vår fleksibilitet gjør at du kan hente ut de gevinstene du skal ha når du bestemmer deg for offshoring. Vår forutsigbarhet sikrer deg mot overraskelser.