Vi har ledige C++ utviklere

Vår Talentpool database har blitt bygget opp over de siste 3 årene og alle kandidater i databasen har vi gjort personlige intervjuer med, vi har fått verifisert det tekniske nivået igjennom egne tester, vi gjør utvidede kontroller av vitnesbyrd og referanser og vi bruker også vårt eget nettverk for en siste kontroll.

Kandidat CP-01 Navn: A. D.  Alder: 31  Stilling: Senior C++ utvikler

Utdannelse:  Master grad i Informatikk

Erfaring:

 • Mer enn 10 års erfaring i programmering C og C++,
 • Fleste prosjekter innenfor telekommunikasjone og kommunikasjon
 • Utvikling av GUI client / server applikasjoner
 • Utarbeidet system arkitektur for komplekse systemer og gjennomført prosjektene som team leder.
 • Programmering i C ++ (avansert nivå), C #, Delphi / Object Pascal, C, Python, Java

 

Kandidat CP-09  Navn: A.B.  Alder :  35  Stilling: Senior C++ utvikler

Utdannelse: Master grad i informatikk. Spesialisert på datasystemer og nettverk

Erfaring:

 • Mer enn 10 års erfaring i software utvikling, C++ utvikler
 • C/C++ Software utvikler (web, SQL, HTML, CORBA)
 • 2 års erfaring i prosjekteldelse
 • CAD utvikling GIS (Micro station C, SQL)
 • Mer enn 3 års erfaring som Team leder 

Kandidat  CP-17  I. K.      Alder: 37  Stilling: C++ developer

Utdannelse: Master grad i anvendt matematikk

Erfaring:

 • Mer enn 8 års erfaring innen C + + utvikling
 • Delphi - ekspert med mer enn 11 års erfaring.
 • Utvikling av  CAD applikasjoner (Visual C + +, GDIPlus .NET)
 • Erfaring fra bank/finans.

 

Kandidat CP-23  Navn :  P.Y.  Alder: 29  Stilling: C++ developer

Utdannelse:  Bachelor grad i Informatikk.

 • 7 års erfaring i software utvikling.
 • 3 års teamleder erfaring

Lang erfaring innenfor:

 • C/C++, Objective C++
 • Plattformer: Windows, MacOS, iPhoneOS
 • API og bibliotek: STL, Boost, MFC, WinAPI, GDI+, Loki
 • GUI bibliotek: Professional User Interface Solutions ( prof-uis )

 

Kandidat CP-36   B.B.  Alder : 27  Stilling C++ developer

Utdannelse: Master grad i Informatikk.

 • 6 års erfaring i software utvikling (C++, Java).
 • Bransje erafring fra Transport og Logistikk
 • C++, Java SE/EE
 • Eclipse Oracle, Toplink, JBoss, Tomcat, Spring MVC
 • XML
 • Sun sertifisert programmerer for Java Plattform
Vi har ledige C++ utviklere