Utviklere ledige for nye oppdrag

Cloud Consulting har igjennom de 3 siste årene opparbeidet en betydelig Talentpool med IT Spesialister, som våre kunder kan hente resursser de trenger. Bemanning, prosjektmedarbeidere, offshoring, utleie for kortere eller lengre tid. Et samarbeide med Cloud Consulting sikrer tilgang til resursser når du trenger det. Hver gang.

Vi har god tilgang på utviklere innenfor ASP / .NET teknologien fra Microsoft. Vi intervjuer alle kandidater og kvalitetssikrer all informasjon som legges fram. Vi har lagt listen høyt når vi tar kandidater inn i vår Talentpool.  vår, er vedkommende på øverste hylle når det gjelder utdannelse, erfaring og personlige egenskaper.

Kontakt Ebbe Jacobsen på telefon  90143550 eller bruk kontakskjema nederst på siden.

Kandidat 1, A.S. 25 år, Stilling: .NET utvikler.

Master grad i anvendt matematikk.

 • 4 års arbeidserfaring med .net
 • Erfaring fra Telekommunikasjon og offentlige tjenester
 • Erfaring som teamleder
 • Erfaring med Oracle, MSSQL, Interbase, Crystal Reports

Kandidat 2,  A.V. 30 år Stilling: .net senior utvikler

Bachelor grad IT Ingeniør

 • 10 års arbeidserfaring med utvikling
 • Erfaring fra kommersielle løsninger for industri og handel
 • Lang erfaring fra SOA
 • Erfaring med MSSQL og Oracle

Kandidat 3,  V.P.  30 år Stilling: ASP.NET developer

Master grad i anvendt matematikk

 • 8 års arbeidserfaring
 • Solid erfaring fra utvikling av internet videokonferanse systemer
 • Erfaring med strategisk planlegging, prosjektledelse og teamledelse
 • Erfaring med MSSQL

Kandidat 4, A.S. 32år Stilling: Senior utvikler / Team leder .NET

Master grad i Computer Sciences

 • 9 års arbeidserfaring, også med erfaring som system arkitekt
 • Erfaring fra utvikling av løsninger til finanssektoren
 • Lederarfaring
 • Erfaring med MSSQL og Oracle

Kandidat 5, A.C. 27 år  Stillling Senior .NET utvikler

Bachelor grad i Computer Sciences

 • 5 års arbeidserfaring med utvikling i .NET
 • Erfaring fra utvikling av løsninger til handel / industri
 • Prosjektleder erfaring .
 • Erfaring med MSSQL og Oracle
Utviklere ledige for nye oppdrag