Unified Communication

UC (Unified Communication) er samlebegrepet på en sammensmelting av forskjellige  kommunikasjonstjenester i realtime (sanntid)  med non-realtime kommunikasjonstjenester, gjerne betegnet som Unified Messaging (UM) . UC setter dette mangfoldet av tjenester og løsninger i system.

UC (Unified Communication) er samlebegrepet på en sammensmelting av forskjellige  kommunikasjonstjenester i realtime (sanntid)  med non-realtime kommunikasjonstjenester, gjerne betegnet som Unified Messaging (UM) .

Sanntid kommunikasjonstjnester er chatting (IM), tilgjengelighet (PI), telefon inkl.  IP telefoni, video konferanser, automatiske sentralbord og automatisk samtale prosessering.

UM eller non-real time tjenester er voicemail, e-mail, SMS og fax.

UM har vært tilgjengelig i markedet lenge. I 1998 lanserte f.eks Telenor produktet ”Nomade”, som hadde alle UM elementene i seg.

UC er en naturlig videreutvikling av konseptet rundt UM. Internett tjenester som chatting har utviklet seg fra å være ”blott til lyst” til å bli brukt av mange som ett profesjonellt støtteverktøy for forskjellige arbeidsoppgaver.

Samtidig har utviklingen på telefoni gjort systemene enklere, introduksjon av IP telefoni og databaserte hussentraler åpnet for nye muligheter når det gjelder funksjonalitet, som talepostkasser, automatisk viderekobling av samtale mm.

UC setter dette mangfoldet av tjenester og løsninger i system. UC er ikke ett enkelt produkt eller tjeneste, men ett sett av produkter som settes sammen i et felles grensesnitt der brukeren har alle tjenestene tilgjengelig på tvers av plattformer og type utstyr. UC blir brukt for å forenkle og forbedre forretningsprosesser, der svartid er viktig, der kontroll med arbeidsflyten er av stor betydning. Med UC kan brukere sende og motta beskjeder slik det passer den enkelte akkurat der og da.

PI (Tilgjengelighet) styrer hvordan meldinger formidles. Basert på brukerens profil på systemet, formidles så meldinger til brukeren slik situasjonen er beskrevet i UC systemet.

Deler av dette kan automatisers, f.eks kan brukers kalender benyttes for å endre status. Møteinkallinger og avtaler blir automatisk tatt hensyn til.

Automasjon er en egenskap ved UC som gjør UC til ett usedvanlig sterkt verktøy for kontroll og styring med forretningsprosesser.

Korrekt håndtering av meldinger og informasjon i arbeidsprosesser kan bidra til en betydelig forbedring av kvaliteten i en arbeidsprosess. Riktig person(er) informeres på den mest effektive måten basert på tilgjengelighet (PI)

Utfordringen i implemetering av ett velfungernde UC system ligger i modellen for implementering. Teknologien er tilgjengelig.

I Cloud Consulting har vi erfaring med å bygge gode strukturer for UC. Vi utarbeider en kommunikasjonsmatrise for hver enkelt forretningsprosess, der rollene de enkelte deltakerene i prosessen har avgjør hvordan UC skal fungere.

For å få en god struktur deler vi som en hovedregel UC kommunikasjonsmatrisen inn i 4 nivåer, der prosesseier står øverst og ”til info” står nederst.

En prosess er ikke ferdig før den er utført, så vi bygger også inn i kommunikasjonsmatrisen hvordan tilbakemeldinger på utført arbeide skal skje.

Ved å koble sammen bedriftens øvrige systemer med UC, kan en virksomhet få en betydelig effekt av ett velstrukturert UC system. Bedre kvalitet i arbeidsprosessene gir bedre kundeservice. Korte svartider, rask tilgang på nødvendig informasjon og korrekt og hurtig håndtering av situasjoner når problemer oppstår er noen av effektene.

UC moderniserer måten arbeidstokken samhandler på, og dette åpner en rekke nye muligheter for å hente ut struktur og prosess gevinster der dette tidligere ikke var mulig.

Ta kontakt med oss i Cloud Consulting idag for uforbindtlig samtale om UC og hvordan du sammen med oss kan sikre størst mulig effekt av en implementering av UC i din virksomhet.

Unified Communication