Senior .Net utviklere

Vår Talentpool database har blitt bygget opp over de siste 4 årene og alle kandidater i databasen har vi gjort personlige intervjuer med, vi har fått verifisert det tekniske nivået igjennom egne tester, vi gjør utvidede kontroller av vitnesbyrd og referanser og vi bruker også vårt eget nettverk for en siste kontroll.

K.S., 30, Senior Web utvikler

Utdannelse:  Master i Informatikk

 • 7 års erfaring i webutvkling  
 • Design av arkitektur og databaser
 • Scrum, C#, ASP.NET Web Services,ASP.NET WebForms, MS SQL Server 2008, T-SQL, Nunit, SVN, Cruise Control .NET, Ling to Sql, JSON RDBMS : MsSql 2008,2005, T-SQL ( > 5 years)
 • Utvikling av applikasjoner for Pocket PC
 • Team leder erfaring 

I.B., 29, Senior Software spesialist 

Utdannelser: Eksamen fra Informatikk, fakultet "Kunstig intelligens", spesialisering innen  “Intelligent systemer for beslutningsstøtte"

 • 7 års erfaring i utvikling og programmering av web/desktop applikasjoner  
 • Hardware og OS :Windows 98/2000/XP/Vista/7 (x32/x64)
 • C#, VB, ASP.NET, .NET Framework 1.1/2/3.5
 • MS SQL Server 2000/2005
 • XML, HTML, JavaScript, CSS, jQuery, ExtJS
 • Erfaring fra arkitektur og utviklingav webløsninger

A.B., 27 Senior Software utvikler  

Utdannelse Eksamen i informatikk og matematikk 

 • 6+ år erfaring i programvare utvikling 
 • .NET Framework software utvikling : 4+ years.
 • Software utvikling basert på ulike databaseplattformer  DBMS (MSSQL, Oracle, Sybase): 4+ år.
 • Sterk i Object Oriented Programmering  og Design.
 • .NET Framework (2.0, 3.0, 3.5, 4.0), C#, ASP.NET, ADO.NET, Threading, LINQ, WCF, Web Services, Windows Services, WinForms, Reflections
 • Web: JavaScript, Ajax, JQuery, CSS, HTML, ASP
 • Databaerfaring: MS SQL Server, Oracle, Sybase, T-SQL, PL/SQL, Data migration
 • Cloud erfaring: Windows Azure
 • Brainbench sertifiseringer 

 A.L., 30 år, Senior .NET Utvikler 

Utdannelse:  Mastergrad Anvendt matematikk og informatikk.

 • 8 års erfaring  i .Net software utvikling.
 • Bransje erfaring IT/Telekommunikasjon
 • ASP.Net and Windows Forms .Net
 • J2ME/J2SE
 • MS SQL Server
 • C#
 • VB.Net
 • AJAX
 • ExtJs, JQuery, JSON
 • Web Services (SOAP)

 

S. Z . , 37 år, Senior .NET utvikler

Utdannelse: Mastergrad i Informatikk .

 • 6 års erfaring som Senior .NET utvikler.
 • Bransje erfaring IT/ Telecommunications/ Finans 
 • .Net, Mono, Windows Forms, ADO.NET, ASP.NET, AJAX
 • Visual Studio 2005 - 2008, C#, HTML
 • MS SQL Server, Firebird 2.1 DBMS
Senior .Net utviklere