SAP Konsulenter

SAP konsulentene i vår Talentpool har solid bakgrunn, med høy utdannelse og bred erfaring fra en rekke bransjer.

Kandidat 6  Navn: P.R.  Alder 25  Stilling: SAP IS-U Konsulent

Utdannelse: Bachelor i Økonomi

  • Arbeidserfaring 4 år som SAP konsulent modul SAP IS-U og ABAP programmer.
  • Erfaring fra Energi, Telekommunikasjon, Handel
  • SAP kompetanse  IS-U,  ABAP / 4 ,CRM , SAP - Integration , SAP Workflow , ABAP Workbench , BADI , SAP LSMW ,BAPI

 

Kandidat 7 Navn: D.M.     Alder 30   Stilling: SAP BI Consultant

Utdannelse: Master i Anvendt Matematikk

  • Arbeidserfaring 7 år
  • Bransje erfaring: Finans og energi
  • Implementering av SAP BW (BW konsepter, BW Datamodellering, uttrekk, spørring og rapport design, prosess modellering, ABAP programmering).

 

Kandidat 8  Navn:D.S.  Alder 32   Stilling: SAP XI Consultant

Utdannelse: Master grad i Automasjon og kontroll av Energi distribusjon

  • Arbeidserfaring 5 år som SAP konsulent og utvikler i ABAP
  • Erfaring fra Bank / Finans
  • SAP moduler: FI, MM, SD, CO, BW,XI
SAP Konsulenter