Ledige utviklere Oracle Hyperion

Vår Talentpool database har blitt bygget opp over de siste 3 årene og alle kandidater i databasen har vi gjort personlige intervjuer med, vi har fått verifisert det tekniske nivået igjennom egne tester, vi gjør utvidede kontroller av vitnesbyrd og referanser og vi bruker også vårt eget nettverk for en siste kontroll.

 

Kandidat  OH3   Navn: A. K.,  Alder 30  Stilling :Hyperion Planning Consultant
 Utdannelse:   Master grad i Informatikk

 • 2 years of Oracle Hyperion Planning experience.
 • Erfaring fra IT/ Energy
 • Prosjektleder erfaring 
 • Høy kunnskap i: Oracle Hyperion (Planning, Financial Management)
 • Business Intelligence SE One, Business Intelligence EE Plus
 • Oracle Financial Consolidation Hub (financial consolidation), Enterprise Planning and Budgeting
 • Pentaho BI Suite
 • Oracle E-Business Suite
 • Oracle PJM (project management method), OBM3 (Oracle Business Models), OBM5 (Oracle Business Flows), Oracle AIM (application implementation method), AIM for Business Flows
 • ETL: Informatica PowerCenter, Oracle Data Integrator, Pentaho Data Integrator (Kettle)
 • SQL, Oracle Discoverer, TOAD, SQL Navigator, MS Visio, MS Access, MS Project

Kandidat OH7  V. D.  Alder: 27  Stilling: C++ developer
 Utdannelse: Master grad i informatikk

 • 3 års erfaring i Oracle Hyperion og Oracle Financial Analyzer.
 • Erfring fra IT/Finance/Banking/Telecommunication
 • Kompetanse innenfor:CPM systemer
 • Oracle EPM (Hyperion)
 • Oracle Financial Analyzer
 • IBM Cognos Planning
 • IBM Cognos BI
 • Oracle DB, Microsoft SQL server, MySQL DB
 • Oracle Warehouse Builder
 • MOLAP
 • Programming: Java (JUnit, Ant, Hibernate), JavaScript, PHP.

Kandidat OH11  V.I.  Alder: 28  Stilling: Oracle Consultant

Utdannelse: Master grad i Informatikk og automasjon

Erfaring: Mer enn 3 års erfaring som leder, av arkitektur avdelingen i IT avdelingen

 • Architecture, Oracle E-Business Suite, Siebel CRM
 • Development and improvement of business processes
 • Oracle Partner Network Certificate of 11i10 Procurement
 • Logistics - Oracle Implementation Champion
 • Financials - Oracle Implementation Champion
 • Erfaring fra utarbeidelse av prosjektdokmentasjon, utarbeidelse av tilbud

 
 Kandidat OH17  A.D.  Alder: 25  Stilling: Cognos / Oracle Hyperion utvikler  
 Utdannelse: Spesialist “Intellectual systems of decision making”
 Erfaring:

 • Mer enn 3 års erfaring med planlegging, budsjettering og konsolidering;
 • Erfaring med BI and støttesystemer for beslutning
 • Oracle Hyperion
 • Oracle Financial Analyzer
 • IBM Cognos Planning (Analyst, Contributor),
 • IBM Cognos BI (query, report, analysis, event, metrics studios)
 • IBM Cognos TM1, IBM Cognos Framework Manager, IBM Transformer.
 • Database analysis and design, database management, ETL design:
 • Oracle DB, Microsoft SQL server, Sybase DB, MS Access DB, MySQL DB, Oracle Express Server, Oracle Essbase, MS Analysis Services, Oracle Ware House Builder, Oracle Data Integrator (Sunopsis).
 • Programmering:  Java (JUnit, Ant, Hibernate), JavaScript, PHP. Basics: C#, Jyton, Microsoft IIS, Apache, ABS SR-Bank4 for Oracle, Fast-Report, CSS, XML,

KANDIDAT OH21  A.C.  Alder: 26  Stilling: Oracle Hyperion Planning Certified Consultant

 • Utdannelse: IT Spesialist
 • Dessuten: Oracle University, Oracle Hyperion Planning 9.3 Administrator &II Certified Expert

Erfaring: 2 år som konsulent

Erfaring fra følgende:

 • Oracle Hyperion Planning, Hyperion Financial Reporting Studio, Oracle Hyperion Workspace, Oracle Hyperion Performance Scorecard, Oracle Hyperion Shared Services, Oracle Hyperion Essbase, Hyperion Essbase Administration Services Console, EPM,
 • Automatisering av budsjett prosesser i offentlig forvaltning 
 • Inngående kjennskap til økonomi og bokholderi i offentlige organisasjoner 
Ledige utviklere Oracle Hyperion