Ledige utviklere MS Unified Communication

Vår Talentpool database har blitt bygget opp over de siste 3 årene og alle kandidater i databasen har vi gjort personlige intervjuer med, vi har fått verifisert det tekniske nivået igjennom egne tester, vi gjør utvidede kontroller av vitnesbyrd og referanser og vi bruker også vårt eget nettverk for en siste kontroll.

Kandidat  UC-4, A. B ., 26 år, Microsoft Unified Communications 

Utdannelse: Master i Informatikk

 • 2 års erfaring med Microsoft Unified Communications (Microsoft Office Communication Server 2007).
 • Erfaring fra IT/Olje og gass/Finans
 • Erfaring med
 • MS SQL 7.0, MS SQL 2000, Oracle 9i, PostgreSQL 8, MySQL 5;
 • MS Server, MS Exchange Server 2003, MS ISA Server 2004;
 • PHP, XHTML, CSS
 • SAP ERP 6.0, HR/PY
 • ABAP/4, HR-ABAP.

Kandidat UC-14 S.   L. , 29 år, Microsoft Unified Communications 

Utdannelse: Bachelor i Informatikk.

 • 2 års erfaring med  Microsoft Unified Communications.
 • Erfaring fra IT og Bank/Finans
 • Erfaring som teamleder
 • Sterk kompetanse fra:
 • Microsoft unified communication solutions: Active directory (administrasjon og konfigurasjon), Microsoft Exchange Server 2003/2007 (installasjon og konfigurasjon ), Microsoft Office Communications 2007 Server.
 • SharePoint Portal (administrasjon)
 • HTML, CSS