Ledige Webmastere - for korte eller lengre oppdrag

Vi har bygget vår Talentpool igjennom 3 år, vi kan tilby ledige resursser med høy utdannelse og bred erfaring for kortere eller lengre oppdrag. Mange også for fast ansettelse.

Webmaster til leie
I Cloud Consulting kan vi ta ansvaret for den daglige driften av dine websider.

Oppgavene vi løser for våre kunder er:

•   Brukeropplæring
•   Publisering og kontroll med innhold
•   Sikkerhet
•   Kontroll med bruker og brukergrupper
•   Kontakt med brukere av websidene
•   Optimalisering av websidene for best mulig hastighet
•   Programmering av server
•   Lage scripts for sidene
•   Utarbeide maler for publisering av informasjon
•   Utarbeide bruker dokumentasjon
•   Oppgradere server og følge med i den teknologiske utviklingen
•   Aktiv Markedsføring av websidene

Copywriter fra Cloud Consulting

Vi kan også ta ansvaret for å utarbeide tekster og lage innhold på sidene, basert på produkter / tjenester virksomheten tilbyr.
Flerspråklige websider  kan også utarbeides, vi kan tilby tekster og innhold på norsk, engelsk, tysk og russisk med egne ansatte..

Ta kontakt med Ebbe på telefon 9014 3550 for en samtale om hvilke muligheter som åpner seg for deg med et samarbeide med oss i Cloud Consulting.

Webmastere til leie

Webmastere til leie