Ledige Oracle utviklere

Våre Oracle utviklere i vår Talentpool har solid bakgrunn, med høy utdannelse og bred erfaring fra en rekke bransjer.

Kandidat OR-1 Navn: A. A., 25 år Stilling: Oracle  Developer

Utdannelse:  Bachelor i  Computer Science.

5 års erfaring i med utvikling av datbaser for OLTP eller DW.
Bransje erfaring: Bank / Finans
Team leder erfaring (3 år)
Efaring innen

 • Programmering: SQL, PL/SQL, Unix Shell Scripting
 • Oracle tekonolig/rammeverk: The Streams, AWR, Timed Model, Wait Interface, Data Pump
 • Modellering: ERwin, PowerDesign
 • Versjonskontroll systemer: SVN, CV

Sertifisert Oracle Developer

 

Kandidat OR-3. Navn D.A. , 28 år, Stilling Oracle Utvikler

Udannelse: Master of Economic i Kybernetikk

4 års erfaring i utvikling i Oracle

Erfaring fra Bank/Finans
Erfaring innenfor:

 • - PL-SQL, SQL, T-SQL
 • - Oracle, MSSQL,DB2 and MySQL
 • - Oracle DataBase SQL Expert
 • - Oracle PL/SQL Developer Certified Associate
 • - Oracle RAC
 • - Oracle Tuning
 • - Informatica developer
 • - String framework

 

Kandidate OR-14. V.K., 39 år, Stilling Oracle Developer

Utdannelse: Master Grad i Computer sciences.

5 års erfaring som database arkitekt
Bransjeerfaring Offentlige tjenester/ Energi/ Industri
Prosjekt leder erfaring
Solid erfaring med:

 • Oracle (10g, XE), MySQL (4.x, 5.x), Sybase, Interbase
 • OLAP, DWH; ETL
 • Java, Delphi

 

Kandidate OR-24  Navn A P.  31 år   Stilling : DBA / Master Systems

Utdannelse:   Master of Science i BMS

Erfaring:

 • 8 år DBA experience
 • Solid bakgrunn i My SQL & ORACLE &POSTGRESQL RDBMS
 • Replikering (Multi-Master med My SQL i produksjon), Clustering, High Availability, Scalability og Manageability for My SQL& ORACLE & POSTGRESQL
 • Utvikling av GUI og klient / tjener applikasjoner

Spesielt verdt å nevne : ANSI SQL, PL/SQL, PASCAL, PHP, SHELL SCRIPT.

 

Kandidat OR-35. V. K.  32 år   Position: Oracle Developer

Utdannelse:  Master of Science i Datasystemer og nettverk

Erfaring:

 • Mer enn 9 års erfaring fra utvikling av løsninger til bank
 • Operative / Forretningsmodell analyser, utarbeidelse av kravspesifikasjoner for klient/tjener løsninger DB arkitektur , programmering i PL/SQL, Oracle ADF BC, ADF Controller, ADF Faces components development, development of Web Services
 • Oracle Database 10g: Administration

Education:  MS of Computer systems and networks

Ledige Oracle utviklere