Hvorfor outsource til Ukraina?

Ukraina har mer enn 800 universiteter og utdanner hvert år mer enn 50.000 spesialister med Bachelor grad eller høyere innenfor IT og IT relaterte disipliner som matematikk og fysikk. Cloud Consulting er aktive i dette miljøet og rekrutterer blant de aller, aller beste.

Outsourcing av IT drift eller programvare utvikling til en ekstern tilbyder er et stort skritt å ta, men fører med seg en rekke fordeler, slik som

  • Betydelige besparelser i forhold til egen drift eller utvikling av løsninger
  • Sette mer fokus på kjernevirksomheten

En stadig økende etterspørsel etter spesialister innenfor alle IT relaterte disipliner gjør det stadig vanskeligere å skaffe de riktige spesialistene for oppdragene når behovet oppstår. Prisene for outsourcing stiger, mangel på spesialister må kompenseres med høyere lønn. Dermed stiger kostnadene for outsourcingen, og den eneste måten å komme seg ut av dette er outsroucing offshore. Ved å outsrouce IT Aktiviteter / Utvikling slik som prosjekt planlegging, design, programmering, testing og vedlikehold/ brukerstøtte til selskaper i land med lavere kostnader.

Gartner Group skriver at offshore outsourcing er "en av de avgjørelser en CIO bare må ta". Med Cloud Consulting som partner kan du etablere et samarbeide som vil gi deg trygghet for leveranser, kvalitet og profesjonell gjennomføring. Vi er godt etablert i Ukraina, vi har vært aktive i markedet her fra 2006 og har bygget opp en Talentpool database, der vi har registrert mer enn 1000 av de beste spesialistene i Ukraina. Alle er intervjuet og vi har kvalitetsikret akademisk bakgrunn og erfaring.

Hvorfor Outsourcing til Ukraina?

Ukraina har mer enn 800 universiteter og utdanner hvert år mer enn 50.000 spesialister på Bachelor nivå eller høyere innenfor IT og IT relaterte disipliner som matematikk og fysikk. Universitetene underviser innenfor det siste i teknologi, en rekke av de store internasjonale programvare produsentene støtter universitetene med kurs, programvare og litteratur for å sikre tilgangen på spesialister til sine produkter.

To ukrainske universiteter - "National Taras Shevchenko University" og "National Technical University of Ukraine" er blant de 20 beste høyere utdannelsesinstitusjonene i verden når det utdannelse av IT spesialister.

Arbeidsstyrken er generelt velutdannet og erfaren og det er ikke uvanlig at en utvikler i Ukraina har en sterk grunnleggende utdannelse innenfor matematikk, fysikk og tilsvarende før de starter med programmering. Vi har en rekke eksempler på dette i vår Talentpool.

Programmerere fra Ukraina har de siste årene hevdet seg meget godt i internasjonale konkurranser og Ukraina er på 4de plass i verden når det gjelder spesialister med produkt sertifiseringer. Ifølge Brainbench, som er en ledende leverandør av tester for sertifisering slår fast at 24.000 IT Spesialister fra Ukraina har gjennomført og fått en eller flere sertifiseringer hos Brainbench.

I motsetning til India, som er kjent for evnen til å levere rutine programmering etter spesifikasjoner med en forutsigbar kvalitet, så har Ukraina et sterkt fokus på forskning og utvikling. Dette gir seg utslag i utvikling av løsninger for våre kunder. Våre utviklere har ikke bare dybdekunnskap innen programmering, men de har inngående faglig kunnskap om områder relatert til de sentrale oppgavene som skal løses. Ukraina er dessuten en teknologisk stormakt. Ukraina har en lang tradisjon innen romfart og militær utvikling og produksjon og har utviklet en solid kultur for å arbeide seg igjennom store, teknologisk kompliserte prosjekter, der IT er en del av prosjektet.

Det er mange spennende løsninger som har sitt utspring i nettopp Ukraina.

Mangel på IT Spesialister

Det er hele tiden mangel på IT Spesialister med spesiell kompetanse. Utviklingen følger svingninger i markedet, og type spesialister kan den ene dagen være tilgjengelig, den neste dagen være borte. Hvordan skal du sikre at du har tilgjengelige resursser når du trenger det?

Med Cloud Consulting som partner kan outsourcingen gi tilgang på de beste resursser i Ukraina, til rett pris og riktig tid

En annen side ved outsourcing til Ukraina er muligheten til å få fram konkurranse fortrinn. Vi tror på innovasjon og oppmunterer våre medarbeidere til å være pro-aktive og se nye løsninger på gamle problemstillinger. Konkurranse fortrinn skapes igjennom innovasjon og ny tenkning. Vi tror på at mennesker som arbeider sammen gir hverandre nye impulser og disse impulsene kan hente fram ideene og de nye mulighetene. Muligheten til å hente fram spennende nye løsninger er der, og sammen med våre kunder henter vi fram konkurransefortrinn.

Raskt igang med fokus på bemanning

Våre kunder setter pris på at vi kan starte opp raskt og rimelig når en beslutning om å starte ett prosjekt er tatt. Vi har en ukomplisert modell for oppstart av prosjekter, formet slik at vi bemanningen er på plass, med kontorplass, datautstyr og verktøy i løpet av svært kort tid.

Variasjoner i arbeidstyrken underveis i prosjektet håndteres planlagt, både opp og nedbemanniger avhenig av prosjektets fase og bemanningsbehov. Nedbemanningen ved avslutning av prosjektet tar vi også hånd om. Sammen med kunde kan løsningen settes over i drift med vedlikehold og brukerstøtte fra de samme som har utviklet løsningen. At de samme menneskene er tilgjengelig ved senere oppdateringer, er et pluss som Cloud Consultings kunder får med seg.

Ukrainiere er lojale i forhold til arbeidsgiver, det betyr at de samme menneskene som har utviklet løsningen også vil kunne vedlikeholde løsningen når den er levert. De bytter ikke arbeidsplass som andre bytter skjorter. Dette gir ekstra stabilitet og forutsigbarhet i samarbeidet.

En annen interessant trend er at Ukrainske utviklere som har arbeidet noen år i utlandet begynner å se seg om etter jobb i hjemlandet. Disse tar med seg verdifull kulturell erfaring fra sitt arbeide i utlandet og en rekke av disse finnes i vår Talentpool.

Hva med pris og kostnader?

Lønninger i Ukraina er lave, men det er en rekke faktorer som vil avgjøre kostandene for ditt prosjekt, ikke bare lønnskostnader. Kostnadsbildet vil variere av type arbeide, er det for eksempel snakk om utvikling, vedlikehold eller drift? Andre faktorer som kan påvirke prisen kan være:

  • Hvilken kompetanse er nødvendig for å få prosjektet gjennomført?
  • Hvor stort er prosjektet?
  • Geografisk lokasjon på samarbeidspartner
  • Samarbeidspartners erfaring
  • Er faste kostnader med i tilbudet eller ikke?
  • Heltid eller deltid?

Med Cloud Consulting som partner for din outsourcing vil du være sikret at kosnadsbildet er riktig. Vi legger stor vekt på åpenhet og dette gjenspeiler seg også når det gjelder hvordan våre kostnader setter seg sammen. Det spiller ingen rolle om det er kostnader for drift eller i utviklingsprosjekter. Vi arbeider med samme åpenhet overfor alle våre kunder.

Vår lokalisering

De fleste store software selskapene har etablert seg i Kiev, vi er etablert i Odessa og Nikolaev ved Svartehavet . De store og mest kjente universitetene ligger i Kiev, mange av studentene der kommer fra nettopp Odessa. Kommunikasjon til Odessa er uproblematisk, en rekke av de store flyselskapene har daglige flyvninger til og fra Odessa og fra Europe er reistiden kort.

Med lokalsering i Odessa holdes kostnadene nede, også tildels lønninger er lavere. Odessa har et lavere kostnadsnivå enn Kiev. At klimaet er mer behagelig tar vi med oss som et pluss.

Det er 1 times tidsforskjell mellom Vest Europa og Ukraina, dette utjevnes ved at folk gjerne starter på jobb i 8 tiden norsk tid og går hjem "etter 4", også norsk tid.

Med Cloud Consulting som partner for din Outsourcing er du sikret at de menneskene som arbeider i ditt prosjekt er tilgjengelige når du er på jobb. Dette forenkler kommunikasjonen mellom prosjektdeltakere og kunde.

Hva så med språk?

Alle våre ansatte har vi testet på språk kunnskaper og arbeidsspråket vårt er engelsk. Vi har dessuten norsk prosjektleder på plass i Odessa, slik at eventuelle kommunikasjonesproblemer kan taes med en gang, underlag produsert på norsk kan kommuniseres med korrekt forståelse av problemstillingen direkte med prosjektdeltakere.

Hvorfor outsource til Ukraina?