Cloud Consulting og IBM Websphere sMash

Overgangen til Web 2.0 er godt igang og tilgangen til ”lette” Web 2.0 applikasjoner med ny funksjonalitet øker nå sterkt. Med IBM Websphere sMash som plattform for utvikling av nye løsninger kan vi nå tilby våre kunder muligheten til å få på plass applikasjoner med utvidet funksjonalitet som har fokus på ett forretningsmessig behov der og da.

Overgangen til Web 2.0 er godt igang og tilgangen til ”lette” Web 2.0 applikasjoner med ny funksjonalitet øker nå sterkt. Med IBM Websphere sMash som plattform for utvikling av nye løsninger kan vi nå tilby våre kunder muligheten til å få på plass applikasjoner med utvidet funksjonalitet som har fokus på ett forretningsmessig behov der og da.

Vi kaller dette ”situasjonsorienterte applikasjoner”.

En situasjonsorientert applikasjon skal gi våre kunder muligheten til å svare på utfordringer i markedet. Prosjektperioden kortes ned og løsningen er raskt på plass. Våre kunder kan dermed ta vare på forretningmessige muligheter som dukker opp og skaffe seg ett forsprang i markedet.

Avdelinger i store selskaper og små og mellomstore bedrifter søker nå etter muligheter til å korte ned på utviklingstiden for nye applikasjoner samtidig som utviklingskostnadene må reduseres og implementeringstid kortes ned (”time to value”). Applikasjoner som skal dekke ett nytt behov som oppstår lar seg ikke utvikle så raskt som kundene ønsker og dermed kan nye forretningsmuligheter som dukker opp gå tapt. Mange situasjonsorienterte applikasjoner som kunne blitt laget blir ikke utviklet fordi de enten blir for dyre eller utviklingstiden er for lang.

Med IBM WebSphere sMash kan vi nå tilby våre kunder ett spennende utviklingsmiljø som reduserer utviklingstiden og dermed kostnadene. Med sMash får våre kunder nå muligheten til å få nye situasjonsorienterte løsninger raskt på plass for å kunne svare på nye forretningsmessige utfordringer.

En moderne web applikasjon må passe inn i forretningsprosessene og muliggjøre samhandling. IBM WebSphere sMash bidrar til ett skifte fra å lage tjenester til å bygge applikasjoner .En utvidelse av SOA begrepet basert på en REST tankegang (REST= Representational State Transfer) sikrer tilgangen til data og ressurser. Dette er viktig fordi kundene har data og tjenester innebygget i deres eksisterende systemer. Med sMash kan eksisterende tjenester og data enkelt integreres i moderne med webapplikasjoner i formater som Atom, JavaScript™, object notation (JSON), Really Simple Syndication (RSS) og REST grensesnitt.

Med WebSphere sMash kan vi nå tilby våre kunder muligheten til å få på plass situasjonsorienterte løsninger. Med sMash som verktøy og ett samarbeide med Cloud Consulting får vår kunder nå muligheten til å raskt å svare på markedsmessige utfordringer. Situasjonsorienterte applikasjoner som håndterer endringer i markeder kan utvikles av Cloud Consulting raskere og dermed rimeligere. Reduserte prosjektkostnader betyr også at våre kunder kan trekke ut skuffen og ta fram igjen prosjekter som har blitt lagt på is fordi kostnadene for utviklingen gjorde prosjektet ulønnsomt. Hvis prosjektet fremdeles er aktuelt, hvorfor ikke be om ett tilbud fra Cloud Consulting?

Cloud Consulting sikrer situasjonsorientert at applikasjonene som utvikles følger forretningsmodeller og tar vare på de nye mulighetene som åpner seg i markeder våre kunder arbeider innenfor.

Cloud Consulting og IBM Websphere sMash