Aktivitetskalenderen - Endelig et effektivt verktøy for markedsavdelingen.

Unødvendig mye krefter legges ned i arbeidet med å publisere informasjon som er lett å oppfatte for kundene. Med aktivitetskalenderen fra Cloud Consulting kan du bruke tiden på godt innhold. Resten faller på plass av seg selv!

  • Klarer du å følge opp arbeidet i avdelingen skikkelig?
  • Blir alt ferdig til avtalt tid?
  • Overholdes designstandarder i kommunikasjon med kundene?
  • Får kundene oversikt over tilbudet ditt?
  • Ønsker du statistikk og rapporter for å dokumentere resultater?

 

 

 

Publisering - Tidstyv nr 1!  

 

tidstyv1

 

 

Tidstyv nr. 1 er tidkrevende publisering av informasjon. Med enkle midler kan du redusere tiden for publisering med over 95%!!

 

 

   
Oppfølging – Tidstyv nr. 2!  

tidstyv 2

Tidstyv nr. 2 er God oppfølging. Hvor lang tid bruker du i dag på å sammenstille gode rapporter for oppfølging og analyser?
Invitasjoner - tidstyv nr. 3!  

tidstyv3

Mange sløser med tid og ressurser når de lager invitasjoner.Hvordan produseres invitasjoner? Følges design standard for selskapet?
Gjennomføring - tidstyv nr. 4!  

tidstyv4

Hvor mye tid brukere dere i dag på å gjennomføre arrangementet?Har dere et system for å håndtere påmeldinger?Kan dere plukke ut de som har lest invitasjonen, ikke meldt seg på?Hvordan håndterer dere av og påmeldinger til arrangementer, lage deltakerlister og abonnement informasjon?
Nyhetsbrev - tidstyv nr. 5!  

tidstyv5

Hvor ofte sender dere ut informasjon til kunder, partnere og ansatte?Hvor mye tid brukes på å sette opp informasjonen og få sendt dette ut?

 

 

Hva er CloudCore?

Systemet består av 3 hoveddeler,

Aktivitetskalenderen  med informasjon om arrangementer og nyhetsbrev.

Registreringsmodulen  der interesserte kan melde seg på arrangementer og abonnere på nyhetsbrev og invitasjoner.

Mailmaster  for produksjon og utsendelse av email invitasjoner og nyhetsbrev.

Kontakt oss for en demonstrasjon og mer informasjon