Bemanning

Våre kunder har tilgang til vårt omfattende nettverk av konsulenter med høy udanning og erfaring. Bredden i vårt tilbud er stor og vi har alltid spesialister tilgjengelig.

Web IBM IT Operations OpenSource Microsoft Data Warehouse

Web-development

Web-design

Copywriting

Webmaster for hire

eCommerce

CMS Systems

SEO

Mobile Development

Security Mobile Development

 

 

 

 

Tivoli

Storage Manager

Lotus Notes

WebSphere

sMash

iSeries (AS 400)

 

 

 

 

 

Vmware

Remedy

HP OpenView

Outstaffing

Quality Assurance

Consulting

Delphi

 

 

EZ Publish

Wordpress blog

MySQL

Java

C/C++

 

 

 

 

 

 

MS Windows Server

MsSQL

MS CRM Server

MS Dynamics

MS Exchange

SharePoint

Unified

communication

ASP .NET

C++

 

SAP utviklere

SAP Business Objects

Oracle

Oracle Hyperion

DB2

SyBase

MySQL

MsSQL

Crystal Reports

Business Objects

Qlikview

 

TEKNOLOGIER

C#, Java
Assembler
C,html 5.0
html,  php
Java, Ajax
JavaScript
Pearl, asp
Windows
Adobe Flash
Visual Basic
Rational Rose
MSSQL,MAC OS,xml,Navision C/AL,Delphi,.css, Active Directory, Spring Framework
Python, Ruby on Rails, Visual Studio,  Power Designer, ERWin, Dream Weaver MX
MSDN, VCL, MFC, Symbian, Windows Mobile, DSP,  Lotus Script, SAP BW
SAP R/3, OeBS, Visual Basic, VB Script, Adobe Air, CPSS for MacOS
MathXpert, Flex, Action Script,  shell scripting,  OOD/OOP, TDD
MVC, API, Eclipse, Enterprise Architect, Rational Clear Case
Assembler, K and R,Oracle Enterprise Manager,Open SSL
Smarty,SOAP,Fusebox,DEND Framework,Clipper
Force,Power Designer,ANT,IntelliJ IDEA
FoxPro, html 5.0,Java,Ajax,C++,.net
Linux, Unix, Apache server
iPhone SDK,J2ME
Silverlight,php
SAP-BW, BI
SQL, QT
X

Vårt utvalg av spesialister er bredt, Nivået på den enkelte er høyt og gjennom et samarbeide med oss i Cloud Consulting sikrer du deg tilgang på den kompetansen du trenger.

Vi kvalitetssikrer alle konsulentene på flere måter, og stiller som minimumskrav at de har avsluttet en universitetsutdannelse og 3 års arbeidserfaring.

De skal være vant til å ta et tak og våre metoder for utvelgelse sikrer at de også kan ta tunge løft uten at går utover ytelsen eller arbeidsiver.

Vår intervju metodikk skal sikre at de er godt forberedt til de oppgavene de skal løse. De skal ha en erfaringsbakgrunn som er relevant og de skal  ha dokumenterte resultater fra tidligere praksis. Vi kvalitetssikrer opplysningene kandidatene legger frem igjennnom kontroll av vitnesbyrd, samtaler med referanser og andre som er i vedkommendes nettverk.

Våre konsultenter er teknisk orientert, men vi legger også stor vekt på at de skal være omgjengelige og sosisale i sin adferd. De skal trives sammen med øvrige deltakere i prosjektene, derfor vektlegger vi en god sosial profil i tillegg til utdannelse og erfaring.

Igjennom en samtale med oss i Cloud Consulting kan vi gå igjennom de mulighetene du har til få dekket ditt behov for bemanning.