Velkommen til Cloud Consulting

Vi i Cloud Consulting er overbevist at mye kan gjøres anderledes. Når du støtter deg på ny kunnskap og andre måter å se ting på, får du impulser til innovasjon. Nye måter å se ting på kommer med nye mennesker rundt oss. Nye løsninger styrker din konkurranseevne og nytenking tar deg  videre. Vår modell for outstaffing er unik og gir deg alle muligheter til å utvikle dine outstaffing leveranser slik du best er tjent med.

 Cloud Consulting har igjennom de 3 siste årene opparbeidet en betydelig Talentpool med IT Spesialister. Våre kunder kan hente resursser her, etterhvert som behovene oppstår. Bemanning, ansettelser, prosjektmedarbeidere, offshoring, utleie for kortere eller lengre tid. Et samarbeide med Cloud Consulting sikrer tilgang til resursser når du trenger det. Hver gang.

Cloud

Outsourcing

  • Outsourcing av driftsoppgaver
  • Korte eller lengre programmeringsoppdrag
  • Outsourcing av prosjekter

Vår prosjektmodell er involverende og vi legger stor vekt på god svært kommunikasjon mellom våre kunder og oss i Cloud Consulting.Når vi rekrutterer så har vi fokus på at kandidatene skal ha ett forpliktende forhold til de oppgaver som skal løses. Vår modell for kontinuitet og overlapping sikrer at leveransen går som planlagt og uten overraskelser.Vi ser fram til en prat om Cloud Consulting og hva et samarbeide med oss kan bety for deg og din organisasjon.

Nyhet

Aktivitetskalenderen

Endelig et effektivt verktøy for markedsavdelingen!

miniskjerm

  • Klarer du å følge opp arbeidet i avdelingen skikkelig?
  • Blir alt ferdig til avtalt tid?
  • Overholdes designstandarder i kommunikasjon med kundene?
  • Får kundene oversikt over tilbudet ditt?
  • Ønsker du statistikk  og rapporter for å dokumentere resultater?

Unødvendig mye krefter legges ned i arbeidet med å publisere informasjon som er lett å oppfatte for brukerne. Med aktivitetskalenderen fra Cloud Consulting kan du bruke tiden på godt innhold. Resten faller på plass av seg selv!

Med en grafisk presentasjon av kunderettede aktiviteter, interne kurs eller andre typer aktiviteter kan brukerne enkelt orientere seg i tilbudet som er lagt opp.

Hele arbeidsprosessen fra tilrettelegging og publisering av informasjon på sidene, produksjon og utsendelse av invitasjoner og nyhetsbrev, registrering av deltakere og oppfølging av arrangementene med statistikk i etterkant håndteres i Aktivitetskalenderen fra Cloud Consulting.

Med aktivitetskalenderen kan du hente en betydlig effektivitetsforbedring.

Les mer om aktivtetskalenderen her.