Siden 2007 har Cloud Consulting utviklet smarte, innovative og stabile løsninger innenfor alt fra bilbransje, Retail, bank, Transport og Agrikultur

Bemanning

REQUEST YOUR SERVICE

Server Languages

Front-end Languages

Testing Services

Litt om metoden:

Vårt første skritt på veien er en grundig analyse av deres spesifikke krav til kompetanse. Vi setter oss godt inn i det sosiale miljøet og hvilke kriterier dere ser som vesentlige hos nye hoder.
Deretter iverksetter vi vår ”desk research”, hvor vi fokuserer på å sjekke ut aktuelle kandidater i vår egen database og kandidater i relevante selskaper og bransjer.
Vi presenterer så en ”long-list” som vi sammen går gjennom og gjør prioriteringer ut fra. Det er vår erfaring at utkommet av en slik diskusjon gir en klar retning for hvordan vi skal gå videre.
Try&Hire tjenesten gir en tilnærmet risikofri bemanningsmetode. Prosessen tar som regel fire til seks uker fra signering av oppdrag til kandidaten er i arbeid. Det vil også være mulig å leie inn spesialister for en begrenset periode.

Prosjekt / Bemanning
• Quality Assurance tjenester (onsite / offshore)
• Utviklingsprosjekter basert på kravspesifikasjoner
• Vedlikeholdsprosjekter på eksisterende portefølje
• eZ Publish partner
• IBM Business partner
• Etablere utviklingsavdeling for norske organisasjoner i Ukraina
• Offsite i kundens lokaler. Kan med fordel koordineres/ledes av personell i Norge rekruttert fra Ukraina
• Kostnadsreduksjon
• Fleksibilitet: Rask oppstart og rask avvikling om nødvendig
• Høyt kompetente kandidater; +40 000 teknologer utdannes pr år
• Mindre kulturelle forskjeller sammenlignet med offshoring til eksempelvis India
• Mer likt kjøpemønster og forståelse for oppgaven
• Norsk kontaktperson og prosjektledelse
• Ukraina er det land som utdanner flest teknologer i Europa pr år med mer enn 800 universiteter
• Høy arbeidsmoral og tilrettelagt lovgivning for intellektuelle rettigheter
• Har lang erfaring innen IT og kommersielle løsninger


Fin Resch
CEO
+4793438100
fin.resch@cloudconsulting.no


© 2019 / Cloud Consulting AS