Since 2007 Cloud Consulting creating smart, up to date and reliable solutions for different areas like automotive, retail, performance management and cross-industry solutions.

Digitalisering! - Nå eller aldri!

Det er heldigvis bare litt skummelt!

Nå handler det om å konsolidere, vende blikket innover, se seg selv og hva man kan forbedre! Digitalisere handler egentlig bare om å effektivisere.

Om du skal distribuere, samle data, kommunisere, produsere, kontrollere eller attrahere, Så er det altså deg og din bedrift det står på nå. Alt er mulig med dagens teknologi. Det behøver ikke heller "koste skjorta"! Legg frykten til side, og forstå at teknologien ER der. Nå handler det om å forstå egen virksomhet, og finne forbedringsområdene der teknologien kan gi deg større fart, bedre informasjon, og flere markeder!

La oss leke med tanken på hvordan din bedrifts drømmescenario kan se ut. Forretningsutvikling handler om lysten og evnen til å gjøre endinger som disruptiv innovasjon, eller teknologisk tilpassing.

Det er heldigvis bare litt skummelt og i bestefall litt vanskelig, og vi vet det kan dukke opp uante muligheter om man graver litt i det tradisjonelle og tør å være litt opportunistiske i tilnærmingen av bedriften for fremtiden. Dere som kjenner meg vet at jeg har et visst nysgjerrighets-gen, og utfordrer dere til et
Digitaliseringsmulighetsgjennomgangavdinvirksomhetskaffemøte!

Fin


Fin Resch
CEO
+4793438100
fin.resch@cloudconsulting.no


© 2019 / Cloud Consulting AS